Lorem Ipsum

KREATÍV TUDAT 1

© þ thorny question
A Doctor Who egy híres sci-fi TV sorozat, de nemcsak az a kérdés, hogy ki a Doktor, hanem az is, hogy mi kik vagyunk.
Új világnézet formálódik? Az erről szóló cikk egy új világkép elemeit körvona- lazza. - A DOCTOR WHO blokkban ehhez próbálok hozzájárulni, mindezt gondolatébresztőnek szánva.
Erwin Schrödinger osztrák fizikus (1887 – 1961) a kvantumelmélet egyik megalapítója.
Erwin Schrödinger, Nobel díjas osztrák fizikus: „Megdöbbent, mennyire hiányos az engem körülvevő valódi világról megrajzolt tudományos kép. Rengeteg tényszerű információt közöl, a tapaszta- latainkat lenyűgöző rendszerbe szedi, azonban hallgat minden olyan dologról, ami igazán közel van a szívünkhöz, ami ténylegesen számít. Egy szót nem mond a pirosról és kékről, a keserűről és édesről, a fizikai fájdalomról és fizikai élvezetről; semmit nem tud a szépről és a csúnyáról, Istenről és az örökkévalóságról.” (Erwin Schroedinger: Nature and the Greeks. Cambridge University Press, 1954, 93) - A téma további idézetei Schrödingertől , Heisenbergtől , és más nagy tudósoktól.
Heisenberg:“Úgy gondolom,hogy a modern fizika egyértelműen Platón javára döntött. Valójában az anyag legkisebb egységei nem fizikai tárgyak a közönséges értelemben; hanem formák, ideák, amelyek egyértelműen csak matematikai nyelven fejezhetők ki. Interaktív Világegyetem - Akasha mező - holografikus Univerzum. - J.A. Wheeler elméleti fizikus: olyan Univerzumnak vagyunk a részei, amely folyamatban lévő mű; önmagára tekint – és építi önmagát. A tudat alakítja a valóságot? Az élet eredete
A világ elvarázsolt kas- tély, és nem találni az alapzatát.
1c. Univerzum: interaktív / holo modell
„A “Nagy Öreg” játéka, vagy nincs is billiárd?
Interaktív / holografikus Világegyetem?
Kémiai evolúció vagy in- telligens tervezés?
Samsara és a film
A Tudat páratlan tulajdonsága - Összeolvadhat az ember a géppel? Francis Bacon és Einstein gondolatai... Vallások, és holisztikus megközelítésük. A Lélek átszövi a tudományt, a művészetet, és a mindennapjainkat.
Mi az öntudat és a szubjektív érzések eredete?
Vallás és tudomány
Kereszténység Buddhizmus Panenteizmus
Tudomány és misztika, ihlet és flow-jelenség.
 Vallások, erkölcs, szeretet... A Berkeley professzora: Valószínű, hogy Isten a Világegyetemet a saját spontán teremtőerejének érdekében hozta létre; azt akarta, hogy a természet hozzon létre meglepetéseket, olyan jelenségeket és eseményeket, amelyek kimenetelét ő sem látja előre.
A vallások mélye, korlátai és pozitív üzenete
A Világmindenség Isten olyan műve, ami számára is meglepe- téseket tartogat.
Baraka és a film
Albert Einstein (1879 – 1955) német elméleti fizikus; a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő dolgozta ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez.
“A kutatót az egyetemes érvelés érzése tartja hatalmában. Vallásos érzülete a természeti törvények harmóniájának elbűvölő csodálatában ölt formát, ami egy olyan felsőbbrendű intelligenciát tükröz, melyhez képest az emberiség módszeres gondolkodása és tettei teljesen jelentéktelenek. Ez kétségtelenül hasonlít ahhoz, ami minden érában a vallásos lángelméket hatalmában tartotta." (A. Einstein)
.
(a képek nagyíthatók, bennük szöveggel )
"Ön majd később csodálkozni fog, de többet mondok, még én is csodálkozni fogok.” (Hamvas Béla - Karnevál)
SAMSARA / SZANSZÁRA - Szanszkrit szó, jelentése: vándorlás. Átvitt értelemben az élet örök körforgása, a születés és a halál ismétlődése az anyagi világban.
A BARAKA szufi szó (a szúfizmus az iszlám misztika hiedelem- és szokásrendszere), jelentése: áldás, lélegzet, életesszencia.
Supertramp: The Logical Song.

Doctor Whoo