.
Konteo büfé

ÉS MIT HOZ a JÖVŐ?

© þ thorny question
Aldous Huxley, George Orwell és Neil Postman véleményét itt találod.
Postman szerint szép új világunk az élvezetekre és az információáradatra épül, amely a "fejlett" országokban a politikát, a híreket, a sportot, az oktatást, a kereskedelmet, és még a vallást is egyfajta show-biznisszé alakította át. Szerintem mind- ez nem mentes az Orwell féle disztópiától sem.
A rendszer napjainkban úgy épül fel, hogy mindezt a "fejlett" országok a világ minden részébe exportálni akarják. és nem igazán finom eszközökkel. -- A huszadik század nagyobb részében a demokrácia exportjától és a globalizációtól remélték, hogy biztonságosabbá és békésebbé lesz a világ. A tekintélyes amerikai realista geopolitikai elemző szerint számos kárté- kony geopolitikai stratégia létezik, ám ostobaságával közülük is kiemelkedik az az elképzelés, miszerint létezik ideális, minden körülmények között sikeres rezsimtípus, amelyet az arra hivatott országoknak terjeszteniük kell a világban.
Üzleti alapú, és a jövőnkkel összefüggő, a fentiek fényében fenyegető lehetőséget adhat a mesterséges intelligencia (MI), vagy a biotechnológia. -- G. R. Taylor biológiai pokolgépe (olvastad?) egyre hangosabban ketyeg. A DNS forradalom oda vezethet, hogy a genetikailag ‘szuper’ tervezésű babák alkothatják majd a társadalom új elitjét. - Az MI vagy a biotechnoló- gia az ember kiváló segítője lehet, de negatív értelemben túlnőhet az emberen.
Isten valóban halott, csak még nem sikerült megszabadulnunk a holttesttől” – állítja napjaink legfelkapottabb „prófétá- ja”. És azt is elárulja, mi vár az emberiségre, ha ezt az „akadályt” leküzdi: egy szabad akarat nélküli, algoritmusok irányí- totta globális rendszer részei leszünk. Meleg, vegán és szerinte Isten halott - Kicsoda Noah Harari, napjaink egyik legbefolyásosabb gondolkodója? Az ember mint az evolúció terméke, nem rendelkezik lélekkel („Semmilyen tudományos bizonyíték nincs rá, hogy az em- bernek a sertéstől eltérően volna lelke” – írja Harari a Homo deusban); érzelmei is csak hormonok által keltett érzetek a testében. „Amennyire meg tudjuk mondani, tisztán tudományos szempontból az emberi életnek egyáltalán semmi értel- me nincsen”, a boldogság kulcsa ennélfogva nem holmi társadalmi reform, hanem biokémiánk manipulálása. A mesterséges intelligencia és a biotechnológia segítségével a Homo sapiens hamarosan Istent is meghaladja: az em- ber átlép a természetes kiválasztódás szabályain, és – Istennel ellentétben, aki csak szerves élőlényeket tudott alkotni – inorganikus élet létrehozására válik képessé – vallja Harari. (Ez a gondolat nem új, J.R. Dos Santos: Az Isteni formula c. könyvében (2006, 2011) olvastam hasonlót, - és ami az algoritmusok által irányított globáls rendszert illeti, ezt a vonulatot pl. a Kör c. 2017-es film is feldogozta, amiben a hét minden napjának minden órájában megfigyelhető akár az egész emberiség.) Harari természetesnek veszi, hogy lesz egy „kicsi, kiváltságos elit”, a továbbfejlesztett szuperemberek, akik „soha nem látott képességeiknek és kreativitásuknak” köszönhetően a világ legfontosabb döntéseit meghozzák. Ők megfejthetetle- nek” maradnak, így a rendszer (Google hálózat) nem tudja irányítani őket.
Pajor Tamás reflexiója: Épp a napokban olvastam újra Jézusnak a Hegyi beszédben hozzánk intézett felszólítását, amely a Szent Pál Akadémia találó fordításában így szól: „Tartsátok szemmel a hamis prófétákat, akik báránybőrben jönnek hoz- zátok, de belül ragadozó farkasok.” (Máté 7:15).
Az átlagember szép új világa? :-)
A legtöbb embernek azonban nem adatik meg a továbbfejlesztés, ők alkotják a „ha- szontalan kasztot”, a „nélkülözhetőeket”, akiknek nem marad más, mint hogy idejük nagy részében drogot fogyasztva, 3D-s virtuális világokban töltsék a sivár valóság helyett. A Harariról fent leírtak bővebben itt olvashatók - szánj rá néhány percet (a videót én adtam hozzá).
Kurzorlopás Európában és Pápuaföldön
Tegyünk érte, hogy a jövőnk ennél jobb legyen. Stanislav Grof: “A nyugati ipari civilizáció uralkodó világnézete nincs hasznára a közösség- nek, sem az egyénnek. Hitvallása alapvető tévedés. Olyan létezést és olyan életstratégiát hirdet ugyanis, ami végső soron eredménytelen, romboló erejű, és nem ad elégedettséget. Azt hiteti el velünk, hogy ha győztesként kerülünk ki a pénz, javak, társadalmi pozíció, hata- lom és hírnév megszerzéséért folytatott versenyből, akkor máris boldogok leszünk. Pedig ahogy beszélgetésünk során már beláttuk, ez messze nem igaz. A nyugati civilizáció tehát egy téveszme foglya. Aki ezt a stratégiát követi, délibábot kerget.” (László Ervin: A Tudat forradalma. - Két nap beszélgetés Stanislav Grof, László Ervin és Peter Russell között). Jordan B. Peterson kanadai szakpszichológus szerint az identitás és ahhoz kapcsolódóan a mentális egész- ség nyugati koncepciója alapvetően téves, mert az identitásunk nem merül ki az egyénként való létezésben... Hierarchikus struktúra nélkül szorongás kerít bennünket a hatalmába, és ha nincs cél, tehát nincs magasabb érték, akkor nincs remény sem – fogalmazott a pszichológus, aki szerint az ember számára a klasszikus, hosszan tartó monogám házasság az ideális létezési forma. A gyereket csodának, a róla való gondolkodást, gondoskodást pedig transzcendens kötelességnek nevezte, amelyben kiteljesedhet az ember identitása. A 14. Dalai Láma (Tendzin Gyaco) szerint a jövőnk érdekében az az szükséges, hogy szabaduljunk meg a szokásos énközpontuságunktól, és törekedjünk arra, hogy cselekedeteinket a mások iránti törődés motiválja. A Láma így fogalmaz: “Elvethetünk tehát bármi mást: vallás, ideológiát, minden felszedett bölcsességet, de a szeretet és együttérzés szükségszerűsége elől nem bújhatunk el. A kereszténység ugyanezt mondja: “..Egy spiritualitásra, emberi kapcsolatokra nyitottabb világ segíthet kilábalni a bajból.” (Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát).
Jordan B. Peterson (1962 –) kanadai politológus és klinikai pszichológus, a Torontói Egyetem professzora. Főként szociál, és személyiség pszichológiával foglalkozik, kiemelt tekintettel a vallások és ideológiák pszichológiájára.
A mi döntésünk , hogy civilizációnk a fejlődési fa melyik ágán megy tovább, vagy továbbmegy-e egyáltalán. Csak remélni merem, hogy a fejlődésünk sikeres lesz, még akkor is, ha Vörösmarty szerint "az emberfaj sárkányfog- vetemény."
Banksy graffiti. Jordan B. Peterson (1962 –) kanadai politológus és klinikai pszichológus, a Torontói Egyetem professzora. Főként szociál, és személyiség pszichológiával foglalkozik, kiemelt tekintettel a vallások és ideológiák pszichológiájára.