Lorem Ipsum

Multidimenziós szellemi birodalom: a Lelkek és “MINDEN LÉTEZŐ” Az élet nagy kérdései. Mint ahogy a tudomány, vagy a filozófia, a vallás sem ad a létezés kérdéseire teljes magyarázatot, - ha ez a napjainkban egyáltalán elvárható tőlük, ugyanakkor egymást kiegészítve többet adhatnak. Kérdéses, hogy a tudomány - állandó fejlődése és kiváló eredményei ellenére - a rendszer belsejéből képes-e maradéktalanul magyarázatot adni a világunk eredetére, szerkezetére, működésére vonatkozó ellentmondásokra, amelyeket a DOCTOR WHO menüblokk oldalain írtam le. (további példák: Héjjas , Wiki ). “A kvantummechanika páratlan a fizikai elméletek sorában, amennyiben nyilvánvalóan különbséget tesz az általunk látottak és a valóság között. Ez különleges kihívást jelent a tudósok (és bárki más) elméjének, hiszen hozzászoktunk, hogy a látottakat minden további nélkül >>realitásként<< fogjuk fel, s ennek megfelelően adtunk magyarázatot a jelenségekre.” ( Sean Carroll ). Figyeleremreméltó Kurt Gödel osztrák matematikus két tétele, amelyekből az következhet, hogy szigorúan logikai alapon elvileg lehetetlen olyan tudományos elmélet megalkotása, amely minden lehetséges kérdésre hiteles választ tud adni. - A tudomány fejlődése egyre gyorsul, az Univerzum azonban mintha csak játszana a szerkezetét és működését vizsgáló kutatókkal, mindig újabb és újabb arcát (álarcát) mutatva úgy az elemi részecskék, mint a csillagok világában. Ami a vallásokat illeti, a híres vallástörténész H. von Glasenapp a következőket mondja: “...valamennyi vallás a kora viszonyaitól függő kísérlet arra, hogy az általunk mindenkor csupán tökéletlenül és részlegesen felfogható metafizikai (természetfeletti) dolgokat megmagyarázza... “ (Az öt világvallás). Ha körülnézünk a világunkban, az Univerzumról és az életről al kotott képünk az egyre sokasodó tudásunk ellenére rejtélyekkel teli: olyan, mintha egy titokzatos barlangban élnénk, amiben a tájékozódást bonyolult járatok nehezítik. A barlang tele van hieroglifákat tartalmazó cserép-darabokkal, amiket a titkos jelek megfejtése alapján össze kell illeszteni, ez fedné fel a labirintus járatait és jelentését. A hieroglifákat már részben megfejtettük (ifjoncként azt hittem, ez csak néhány évtized kérdése), de így a cserépdaraboknak csak egy része áll össze, amit a többivel még Indiana Jones sem tudna egységes egésszé összerakni. Hogy találjuk meg a tervrajzot? Valami még hiányzik , talán az alábbiak választ adnak erre.
.
© þ thorny question

KREATÍV TUDAT 2

Spirituális tanok - Seth - Pál apostol: "tükör által homályosan' látunk. A Seth anyagok - teljes énünk (lélek) - Minden Létező (Isten) - “reinkarnáció” "Mivel mi tudjuk, hogy identitásunk mindenféle formától független, természetesen nem félünk attól, hogy változtassunk a formán: bármilyen formát magunkra ölthetünk, amitcsak kívánunk…"  ‘Minden Létező’ (Isten) és részei, a lelkek, továbbá a teremtményeik egy dinamikusan fejlődő kozmikus hálózatot alkotnak, amiben minden rész kreatív teremtőerővel rendelkezik, és a rendszer állandóan tanítja önmagát. Seth néhány gondolata a vallásokról, “MINDEN LÉTEZŐ”-ről és a Lelkekről.
Seth1 - Lélek: Bevezető
Seth2 - Lélek: Jellemzők
Seth4 - Lélek: Avatarok
Seth5 - Lélek és Isten
Seth6 - Lélek: UTÓSZÓ
Egy testetlen lény 20 éven át könyveket diktál.
Létezésünk abszurd, mégis legvalószínűbb magyarázata.
”Avatar” formák, egy- idejűség, pillanatpont, civilizációs elágazások
Vallás, és MINDEN LÉTEZŐ
 A tizennegyedik dalai láma Tendzin Gyaco (1935 -). Olvass el legalább egy Seth könyvet, hogy önálló véleményt alkothass. Az újabb ezoterikus művek nagy része ezek ’second hand’ változata.
Seth7 - Lélek: Irodalom
Seth könyvek, ezoterika és tudomány
Szubjektív összefoglaló
"Nem vagyok ateista. Nem tudom, hogy panteistaként definiálhatom-e magam. A probléma túlságosan kiter- jedt korlátozott elménk számára. Nem válaszolhatok példázattal? Az emberi elme, bármennyire is képzett, nem képes megragadni az Univerzumot. Olyan helyzetben vagyunk, mint egy kisgyermek, aki belép egy hatalmas könyvtárba, amelynek falait mennyezetig borítják a sokféle nyelvű könyvek. A gyerek tudja, hogy valakinek meg kellett írnia azokat a könyveket. Nem tudja, ki és hogyan. Nem érti azokat a nyelveket, amelyeken írták. A gyermek észrevesz egy határozott tervet a könyvek elrendezésében, egy titokzatos rendet, amelyet nem ért, csak halványan sejt. Számomra úgy tűnik, hogy az emberi elme, még a legnagyobb és legműveltebb is, így viszonyul Istenhez." (Albert Einstein).
(a képek nagyíthatók, bennük szöveggel )
Seth3- Lélek: Reinkarnáció
Keleti vallások vs. Seth.
Új világnézet formálódik? Az előző ‘DOCTOR WHO’ blokkban ezt emberi, ebben a blokkban pedig ‘emberfeletti’ szemszögből próbálom bemutatni, mindezt gondolatébresztőnek szánva.

Doctor Whoo

Egy régi tibeti mondás: "Ki tudja, melyik jön előbb: a következő élet vagy a holnapi nap." (Dalai Láma: Ősi bölcsesség, modern világ)