.
Konteo büfé / Média
„A valóság manipulálásának alapvető eszköze a szavak manipulálása. Ha irányítani tudod a szavak jelentését, ellenőrzésed alatt tudod tartani az embereket, akik ezeket a szavakat használják.” „The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words.” – Philip K. Dick
“Több száz milliárd dollár megy el arra minden évben, hogy irányítsák a közvéle- ményt. Nézzél bele Chomsky egyik könyvébe is.
„Nincsen olyan, hogy közvélemény! Csak közzétett vélemény van.” - ”There is no such thing as public opinion. There is only published opinion.” - W. Churchill

MÉDIA és a műveltség

Chomsky véleményéhez néhány adalék:
Kevesen tudják, hogy az analfabéták mellett van az embereknek egy óriási csoportja: ezek az ún. 'rejtett analfabéták', akik nem tudnak a saját analfabetizmusukról. Nem egészen értik meg a kapott informá- ciókat, gondolatokat és azt, amit tanulnak, vagy amit alkalmazniuk kell. Nincsenek tudatában annak, hogy valamit nem értenek. Ez a nemtudás széleskörű, és sajnos romboló hatású. Az 1980-as években az Amerikai Hirdetési Ügynökségek Szövetsége „Félreértett televíziós kommunikáció” címmel egy igen gyakran idézett tanulmányt készített, ami kimutatta, hogy a televíziónézők 90 százalé- ka az adások tartalmának egynegyedét / egyharmadát nem érti... Bár úgy tűnhet, hogy a megértés hiánya csekély jelentőségű, azonban az életvitel szempontjából, - illetve az orvosi, a pénzügyi, jogi, politikai információk alkalmazásakor kifejezetten ártalmas. A tudás halála nem a nem tudás, hanem a nem tudás nem tudása.” (A.N. Whitehead) Van egy másik halmaz is, ahol a magabiztosság a tudatlanság atyja. „Nem a dezinformáció, hanem a tudálékosság az igazán nagy problé- mánk” – olvassuk a Psyche tudománynépszerűsítő magazinban Jona- than Malesic amerikai publicista esszéjét. Az amerikai publicista sze- rint azonban nem az álhírekben, hanem a tudásunkkal kapcsolatos túlzott magabiztosságban van az igazi veszély: az interneten soha nem látott szilárdságú véleménygettók alakulnak ki. Súlyos agyi hiányosságot fedeztek fel a kamaszoknál. Ameddig a kamaszoknál ki nem fejlődik a homloklebeny – márpedig ez általában 20 éves korig nem következik be –, a szülőknek kell átvál- lalniuk az agy felnőttes biológiai szerepét. Pontosan azok az idegi kapcsolatok hiányoznak ezáltal serdülőkor- ban, amelyek az érett, megalapozott döntésekért felelősek, amelyek a veszély felismerését, a kockázat felmérését és a jó döntések megho- zatalát teszik lehetővé. - Ha ez így van, miért 18 év a választójog gya- korlásának alsó korhatára a világ államainak többségében, és miért az a tendencia, hogy ez a korhatár tovább csökkenjen? A bölcsészek és a társadalomtudósok körében hovatovább divat, hogy nem értenek a matematikához és alapvető természettudományos is- mereteik is igen hiányosak – állítja az amerikai Lawrence M. Krauss elméleti fizikus (lehet, hogy ez fordítva is igaz?). Attól tart, hogy nőni fog az elitellenesség és közbizalmatlanság, ha még a művelt elit is hitkérdésnek tekinti az egzakt tudomány megállapításait.
"Úgy lehet a legokosabban elérni, hogy az emberek passzívak és engedelmesek maradjanak, ha szigorúan behatároljuk az elfogadható vélemények spektrumát, de e spektrumon belül engedélyezzük a nagyon élénk vitákat, sőt még támogatjuk is a kritikus vagy szakadár nézeteket. Ez megadja az embereknek a szabad gondolkodás érzetét, miközben a rendszer alapfeltételeit folyamatosan megerősítjük a megvitatható nézetek behatárolásával. " Noam Chomsky
© þ thorny question
Mi lett a korrekt angolszász tájékoztatással? Az angolszáz világban a sajtó nem is olyan régen még azt tekintette feladatának, hogy tárgyilagos képet nyújt- son az eseményekről, a vélemények pedig maradjanak a kommentárokra. Mára ennek vége : a fogyasztó egyenirányított tájékoztatást kap. Legfeljebb az egyenirányt választhatja meg...