.
Konteo büfé

ÉS MIT HOZ a JÖVŐ?

© þ thorny question
Aldous Huxley, George Orwell és Neil Postman véleményét itt találod.
Postman szerint szép új világunk az élvezetekre és az információáradatra épül, amely a "fejlett" országokban a politikát, a híreket, a sportot, az oktatást, a kereskedelmet, és még a vallást is egyfajta show-biznisszé alakította át. Szerintem mind- ez nem mentes az Orwell féle disztópiától sem.
A rendszer napjainkban úgy épül fel, hogy mindezt a "fejlett" országok a világ minden részébe exportálni akarják. és nem igazán finom eszközökkel. -- A huszadik század nagyobb részében a demokrácia exportjától és a globalizációtól remélték, hogy biztonságosabbá és békésebbé lesz a világ. A tekintélyes amerikai realista geopolitikai elemző szerint számos kárté- kony geopolitikai stratégia létezik, ám ostobaságával közülük is kiemelkedik az az elképzelés, miszerint létezik ideális, minden körülmények között sikeres rezsimtípus, amelyet az arra hivatott országoknak terjeszteniük kell a világban.
Üzleti alapú, és a jövőnkkel összefüggő, a fentiek fényében fenyegető lehetőséget adhat a mesterséges intelligencia (MI), vagy a biotechnológia. -- G. R. Taylor biológiai pokolgépe (olvastad?) egyre hangosabban ketyeg. A DNS forradalom oda vezethet, hogy a genetikailag ‘szuper’ tervezésű babák alkothatják majd a társadalom új elitjét. - Az MI vagy a biotechnoló- gia az ember kiváló segítője lehet, de negatív értelemben túlnőhet az emberen.
Isten valóban halott, csak még nem sikerült megszabadulnunk a holttesttől” – állítja napjaink legfelkapottabb „prófétá- ja”. És azt is elárulja, mi vár az emberiségre, ha ezt az „akadályt” leküzdi: egy szabad akarat nélküli, algoritmusok irányí- totta globális rendszer részei leszünk. Meleg, vegán és szerinte Isten halott - Kicsoda Noah Harari, napjaink egyik legbefolyásosabb gondolkodója? Az ember mint az evolúció terméke, nem rendelkezik lélekkel („Semmilyen tudományos bizonyíték nincs rá, hogy az em- bernek a sertéstől eltérően volna lelke” – írja Harari a Homo deusban); érzelmei is csak hormonok által keltett érzetek a testében. „Amennyire meg tudjuk mondani, tisztán tudományos szempontból az emberi életnek egyáltalán semmi értel- me nincsen”, a boldogság kulcsa ennélfogva nem holmi társadalmi reform, hanem biokémiánk manipulálása. A mesterséges intelligencia és a biotechnológia segítségével a Homo sapiens hamarosan Istent is meghaladja: az em- ber átlép a természetes kiválasztódás szabályain, és – Istennel ellentétben, aki csak szerves élőlényeket tudott alkotni – inorganikus élet létrehozására válik képessé – vallja Harari. (Ez a gondolat nem új, J.R. Dos Santos: Az Isteni formula c. könyvében (2006, 2011) olvastam hasonlót, - és ami az algoritmusok által irányított globáls rendszert illeti, ezt a vonulatot pl. a Kör c. 2017-es film is feldogozta, amiben a hét minden napjának minden órájában megfigyelhető akár az egész emberiség.) Harari természetesnek veszi, hogy lesz egy „kicsi, kiváltságos elit”, a továbbfejlesztett szuperemberek, akik „soha nem látott képességeiknek és kreativitásuknak” köszönhetően a világ legfontosabb döntéseit meghozzák. Ők megfejthetetle- nek” maradnak, így a rendszer (Google hálózat) nem tudja irányítani őket.
Pajor Tamás reflexiója: Épp a napokban olvastam újra Jézusnak a Hegyi beszédben hozzánk intézett felszólítását, amely a Szent Pál Akadémia találó fordításában így szól: „Tartsátok szemmel a hamis prófétákat, akik báránybőrben jönnek hoz- zátok, de belül ragadozó farkasok.” (Máté 7:15).
Az átlagember szép új világa? :-)
A legtöbb embernek azonban nem adatik meg a továbbfejlesztés, ők alkotják a „ha- szontalan kasztot”, a „nélkülözhetőeket”, akiknek nem marad más, mint hogy idejük nagy részében drogot fogyasztva, 3D-s virtuális világokban töltsék a sivár valóság helyett. A Harariról fent leírtak bővebben itt olvashatók - szánj rá néhány percet (a videót én adtam hozzá).
Kurzorlopás Európában és Pápuaföldön
Tegyünk érte, hogy a jövőnk ennél jobb legyen. Stanislav Grof: “A nyugati ipari civilizáció uralkodó világnézete nincs hasznára a közösségnek, sem az egyén- nek. Hitvallása alapvető tévedés. Olyan létezést és olyan életstratégiát hirdet ugyanis, ami végső soron ered- ménytelen, romboló erejű, és nem ad elégedettséget. Azt hiteti el velünk, hogy ha győztesként kerülünk ki a pénz, javak, társadalmi pozíció, hatalom és hírnév megszerzéséért folytatott versenyből, akkor máris boldogok leszünk. Pedig ahogy beszélgetésünk során már beláttuk, ez messze nem igaz. A nyugati civilizáció tehát egy téveszme foglya. Aki ezt a stratégiát követi, délibábot kerget.” (László Ervin: A Tudat forradalma. - Két nap beszélgetés Stanislav Grof, László Ervin és Peter Russell között). Jordan B. Peterson kanadai szakpszichológus szerint az identitás és ahhoz kapcsolódóan a mentális egész- ség nyugati koncepciója alapvetően téves, mert az identitásunk nem merül ki az egyénként való létezésben... Hierarchikus struktúra nélkül szorongás kerít bennünket a hatalmába, és ha nincs cél, tehát nincs magasabb érték, akkor nincs remény sem – fogalmazott a pszichológus, aki szerint az ember számára a klasszikus, hosszan tartó monogám házasság az ideális létezési forma. A gyereket csodának, a róla való gondolkodást, gondoskodást pedig transzcendens kötelességnek nevezte, amelyben kiteljesedhet az ember identitása. A 14. Dalai Láma (Tendzin Gyaco) szerint a jövőnk érdekében az az szükséges, hogy szabaduljunk meg a szokásos énközpontuságunktól, és törekedjünk arra, hogy cselekedeteinket a mások iránti törődés motiválja. A Láma így fogalmaz: “Elvethetünk tehát bármi mást: vallás, ideológiát, minden felszedett bölcsességet, de a szeretet és együttérzés szükségszerűsége elől nem bújhatunk el. A kereszténység ugyanezt mondja: “..Egy spiritualitásra, emberi kapcsolatokra nyitottabb világ segíthet kilábalni a bajból.” (Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát).
Stanislav Grof (1931 –) cseh pszichiáter, a transzperszonális pszichológia egyik alapítója. Jordan B. Peterson (1962 –) kanadai politológus és klinikai pszichológus, a Torontói Egyetem professzora. Főként szociál, és személyiség pszichológiával foglalkozik, kiemelt tekintettel a vallások és ideológiák pszichológiájára.
A mi döntésünk , hogy civilizációnk a fejlődési fa melyik ágán megy tovább, vagy továbbmegy-e egyáltalán. Csak remélni merem, hogy a fejlődésünk sikeres lesz, még akkor is, ha Vörösmarty szerint "az emberfaj sárkányfog- vetemény."