© þ thorny question
.
Konteo büfé / Média
„A valóság manipulálásának alapvető eszköze a szavak manipulálása. Ha irányítani tudod a szavak jelentését, ellenőrzésed alatt tudod tartani az embereket, akik ezeket a szavakat használják.” „The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words.” – Philip K. Dick
“Több száz milliárd dollár megy el arra minden évben, hogy irányítsák a közvéle- ményt.” Nézzél bele Chomsky egyik könyvébe is.
„Nincsen olyan, hogy közvélemény! Csak közzétett vélemény van.” - ”There is no such thing as public opinion. There is only published opinion.” - W. Churchill

MÉDIA

Chomsky véleményéhez néhány adalék:
Kevesen tudják, hogy az analfabéták mellett van az embereknek egy óriási csoportja: ezek az ún. 'rejtett analfabéták', akik nem tudnak a saját analfabetizmusukról. Nem egészen értik meg a kapott informá- ciókat, gondolatokat és azt, amit tanulnak, vagy amit alkalmazniuk kell. Nincsenek tudatában annak, hogy valamit nem értenek. Ez a nemtudás széleskörű, és sajnos romboló hatású. Az 1980-as években az Amerikai Hirdetési Ügynökségek Szövetsége „Félreértett televíziós kommunikáció” címmel egy igen gyakran idézett tanulmányt készített, ami kimutatta, hogy a televíziónézők 90 százalé- ka az adások tartalmának egynegyedét / egyharmadát nem érti... Bár úgy tűnhet, hogy a megértés hiánya csekély jelentőségű, azonban az életvitel szempontjából, - illetve az orvosi, a pénzügyi, jogi, politikai információk alkalmazásakor kifejezetten ártalmas. „A tudás halála nem a nem tudás, hanem a nem tudás nem tudása.” (A.N. Whitehead) Súlyos agyi hiányosságot fedeztek fel a kamaszoknál. Ameddig a kamaszoknál ki nem fejlődik a homloklebeny – márpedig ez általában 20 éves korig nem következik be –, a szülőknek kell átvállalni- uk az agy felnőttes biológiai szerepét. Pontosan azok az idegi kapcsolatok hiányoznak ezáltal serdülőkorban, amelyek az érett, megalapozott döntésekért felelősek, amelyek a ve- szély felismerését, a kockázat felmérését és a jó döntések meghozata- lát teszik lehetővé. - Ha ez így van, miért 18 év a választójog gyakorlá- sának alsó korhatára a világ államainak többségében, és miért az a ten- dencia, hogy ez a korhatár tovább csökkenjen? A bölcsészek és a társadalomtudósok körében hovatovább divat, hogy nem értenek a matematikához és alapvető természettudományos is- mereteik is igen hiányosak – állítja az amerikai Lawrence M. Krauss elméleti fizikus. Attól tart, hogy nőni fog az elitellenesség és közbizal- matlanság, ha még a művelt elit is hitkérdésnek tekinti az egzakt tu- domány megállapításait.
"Úgy lehet a legokosabban elérni, hogy az emberek passzívak és engedelmesek maradjanak, ha szigorúan behatároljuk az elfogadható vélemények spektrumát, de e spektrumon belül engedélyezzük a nagyon élénk vitákat, sőt még támogatjuk is a kritikus vagy szakadár nézeteket. Ez megadja az emberek- nek a szabad gondolkodás érzetét, miközben a rendszer alapfeltételeit folyamatosan megerősítjük a megvitatható nézetek behatárolásával. " N. Chomsky