DOCTOR WHO: A kozmológus teológiai utószava

és Seth kiegészítése

Majd így folytatja: “Milyen lehetne egy ilyen k reatív világegyetem ? Nos, ezt igazán lehetetlen lenne pontosan előre megjósolni. És úgy látszik, mintha ez lenne a helyzet azzal a világegyetemmel, amiben mi élünk. Az információelméleti szakemberek úgy találták, hogy ha az egész világmindenség egy számítógép lenne , vagy át lehetne alakítani valamilyen módon egy elméletileg legnagyobb kapacitású számítógéppé, ez a számítógép képtelen lenne előre jelezni minden jövőbeli eseményt. Ezen kívül egy kreatív világegyetem olyan hatóerőket váltana ki, amelyek maguk is kreatívok, vagyis megint csak megjósolhatatlanok. volna, ha ez a hatóerő kikutatná a világegyetem működését, szétválogatva a megjósolhatót az előre nem látható ból, és kialakítaná azt az elméletet, amely megmagyarázná a kettő közötti különbséget. És ezt teszi az emberi értelem. Még jobb lenne, ha a gondolkodó lények rájönnének arra, hogy mindannyian hasonló helyzetben vannak: "ugyanannak a hajónak a szegény, tudatlanságban élő legénysége” - Adlai Stevenson megfogalmazásában -, akik ép- pen ezért megértően bánna k egymással, és azt hangsúlyozzák, Isten a szeretet . És így is teszünk, csak sajnos nem elég gyakran. - És ténylegesen így is van: Isten hangja a csend hangja. Bármi is az ok, Isten Jób könyve óta nem beszél, és általában felhagyott azzal, hogy beavatkozzon az emberiség életébe... A huszonkettedik zsoltár írója így siránkozik: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" Nem tudhatjuk, hogy csak elhagyott minket, vagy soha nem is volt itt, és biztos, hogy sohasem fogjuk megtudni. * De meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a titokzatossággal - ami a kereső lélek velejárója - és a csillagok csendjével. Mindazok, akik őszintén készek arra, hogy tanuljanak - legyenek akár ateisták, akár hívők, tudósok vagy misztikusok - azonosan gondolkodnak abban a vonatkozásban, hogy nem egy bizonyos hittel rendelkeznek, hanem általában hisznek. Ennek megnyilvánulása a nagyrabecsülés, a csend ékesszólásának tisztelete. Ha érdekel, nézd meg, hogy az eddig elmondottak hogyan látszanak a magasabb dimenziókból.
Isten keze lehet egy emberi kéz, lehet a tiéd, ha szerető kedvességgel nyújtod ki, és Isten hangja lehet a te hangod, ha az igazságot mondod."
A mi világegyetemünkben van egy ilyen hatóerő, ami látványos módon sikeresen fordítja meg az entrópia (en1 en2) ellentétes hatását, és lehetővé teszi meglepő dolgok végbemenetelét. Ezt nevez- zük életnek.
Végül egy kreatív világegyetemben Isten nem hagyna nyomot saját jelenlétéről, minthogy ezzel megfosztaná a kreatív erőket függetlenségüktől, és azok irányát a válaszok keresésére irányuló aktív törekvés helyett az egyszerű könyörgés felé irányítaná.
A témát a kozmológus Timothy Ferris így összegzi a Világmindenség c. könyvének utolsó fejezetében, az ”Elfogultságtól mentes teológiai utó- szó”-ban (ahonnan a fenti abszurd idézet is származik): "Sokkal inkább helyénvalónak tűnik az a szemlélet, hogy Isten a Világ- egyetemet a saját spontán teremtőerejének érdekében hozta létre; hogy azt akarta, a természet hozzon létre meglepetéseket, olyan jelenségeket és eseményeket, amelyek kimenetelét ő sem látja előre.”
.
“Egy talmudmagyarázó iskolában több órán keresztül vitatkoztak Isten létének bizonyítékairól. Végül az egyik rabbi felállt és így szólt: - Isten olyan hatalmas, hogy nincs is szüksége arra, hogy létezzen." (Victor Weisskopf)

Kreatív Tudat 1

Teológiai utószó

* sokan tudjuk, hogy itt van.. (thorn)
© þ thorny question