© þ thorny question

Lorem Ipsum

Lélek - Seth - Vallás, filozófia és tudomány feletti rendszer - Tükör által homályosan

Egy régi tibeti mondás: "Ki tudja, melyik jön előbb: a következő élet vagy a holnapi nap." (Dalai Láma: Ősi bölcsesség, modern világ) "A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.” "Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat." (A.Einstein) "Minden igazság három stádiumon megy keresztül: Először kinevetik, Majd erőteljesen ellenzik, végül pedig mint maguktól értetődő dolgokat fogadják el őket.” (A. Schopenhauer) Az élet nagy kérdései. Mint ahogy a tudomány, a vallás sem ad a létezés kérdéseire teljes magyarázatot, ha ez a napjainkban egyáltalán elvárható tőlük, ugyanakkor egymást kiegészítve többet adhatnak. - Az Univerzum lakóiként nem biztos, hogy a tudomány - állandó fejlődése ellenére - hagyományos gond olkodásmódjával képes e rendszer belsejéből valaha magyarázatot adni a rendszer létezését illető kérdésekre, pl. arra, hogy miért létezik, ki teremtette, vagy teremtette-e valaki, pontosan hogyan keletkezett, milyen az Univerzum "kívülről", van-e az anyagon kívül más entitás. ( Wiki , Héjjas , Gödel) - A vallásokat illetően a híres vallástörténész H. von Glasenapp pedig a következőket mondja: “...valamennyi vallás a kora viszonyaitól függő kísérlet arra, hogy az általunk mindenkor csupán tökéletlenül és részlegesen felfogható metafizikai (természetfeletti) dolgokat megmagyarázza... (Az öt világvallás). Az Univerzumról, a világról alkotott képünk egy kicsit olyan, mintha egy titokzatos barlangban élnénk, amiben a tájékozódást bonyolult járatok nehezítik. A barlang tele van hieroglifákat tartalmazó cserépdarabokkal, amiket a titkos jelek megfejtése alapján össze kell illeszteni, ez fedné fel a labirintus járatait és jelentését. A hieroglifákat már részben megfejtettük (valamikor azt hittem, ez csak néhány évtized kérdése) , de a cserépdarabok mindezidáig csak többféle módon értelmezhető részigazságokat tartalmaznak, amelyeket még Indiana Jones sem tudna egységes egésszé összerakni. “Mi értelme van egy ilyen szinte megfoghatatlan valamivel foglalkozni, mint a Világegyetem? Különösen ma, amikor az embert a posztmodern világ a végsőkig kifacsarja, beszippantja, a mindennapi gondokhoz láncolja?“ (Grandpierre Attila). Santayana is azt mondja, hogy az embernek nem értenie, hanem élnie kell az életet (az em- berek többsége is így gondolja), én azonban a megértését legalább olyan fontosnak tartom. Azt, hogy a valóságnak lehet egy mélyebb szintje, már korábban is éreztem, de ez a motívum a spirituális SETH könyvek (lásd lejjebb) olvasásakor vált teljessé bennem. Ezek a létezésünkre rendkívül szokatlan magyarázatot, de minden eddiginél szélesebb perspektívát adnak, - talán téged is érdekelnek a bennük lévő, ELSŐ LÁTÁSRA ABSZURD infók. - Néhány előzetes gondolat: Spirituális / szkeptikus nézetek. "...A spirituálisan gondolkodók szerint a világnak vannak az érzékszerveink számára rejtett dimenziói és összefüggései, amelyek ugyanolyan erős hatással lehetnek létünkre, mint a környezetünk érzékelhető része. A spirituális világnézeteket követők vallják, hogy az élet több kell hogy legyen, mint a természet véletlen egyszeri és megismételhetetlen játéka. Vallási hovatartozástól függetlenül szerintük a világot egy magasabb rendező elv, egy ember felett álló kozmikus törvény, erő (dharma, Isten stb.) irányítja. És míg a materialista szemléletű tudósok elsősorban természeti és fizikai törvények érvényesülése szerint értelmezik a világot, a spirituális irányzatok szerint ez a világrend nem személytelen és nem lehet pusztán mechanikusként értelmezni... A spiritualitás nem feltétlenül áll ellentétben a tudományos kutatásokkal, de ez a világnézet metafizikai alapokon nyugszik - nem keresi végtelenül a dolgok tudományos részleteit...( Wikipédia ). Meg kell jegyezni, hogy napjainkban fokozódó sebességgel terjednek az áltudomá- nyok, tévtanok, vagy létesülnek vallási szekták, amelyekkel szemben a tudomány, és a vallások / egyházak is megpróbálnak harcolni, gyakran sikertelenül. - Annyi bizonyos, hogy napjaink információ-burjánzásában bizonyos ‘igazságokat” óvato- san kell kezelni, - elfogadásukhoz megfelelő műveltség és látókör szükséges, ami meglehetősen leszűkíti a nagyjából helyesen mérlegelők körét. A Seth anyag jónéhányunk szerint nemhogy nem tartozik a fenti negatív csoportba, hanem a spirituális irodalom egyedi, kiemelkedő darabja. Ez az egyetlen “metafizikai életmű”, ami helyet kapott a Yale Egyetem archivumában, és két könyv a Magyar Elektronikus Könyvtárban ( MEK ) is megtalálható. Ha ez a téma nem igazán érdekel, ugord át ezt a néhány oldalt, vagy nézd meg, hogy mit mond Istenről egy tudós, a kaliforniai Berkeley Egyetem emeritus professzora. Ha viszont félreteszed az előítéleteidet, már csak szellemi kalandként is érdemes továbbmenned. A Seth könyvek alkalmasak arra, hogy kinézzünk az Univerzumnak nevezett 'Elvarázsolt kastélyból’, és hihető információkat kapjunk az életünk valódi természetéről, amelyet a tudomány és a vallások csak 'tükör által homályosan’ képesek megmagyarázni. Seth könyvek. Amikor rábukkantam ezekre a könyvekre és a számomra fontos seth.hu honlapra, úgy éreztem, hogy ezek majdnem teljesen "összeragasztották" a puzzle darabjait, és létezésünk legvalószínűbb magyarázatát adják, - és nem a TV jóslás színvonalán. (lásd a jobboldali videót) > Hasonló érzésről számolnak be a seth.hu szerzői a honlapjuk régi bevezetőjében: "Jó pár év telt már el azóta, hogy belekezdtünk az első Seth-könyv magyar fordításának olvasásába. Seth könyve: a lélek örök érvényessége óriási hatást gyakorolt ránk. Jane Roberts kutató, kritikus hozzáállása, a Seth-szövegek összetettsége és gondolati gazdagsága, a nézőpont mélysége, melyből kiindulva Seth szemmel láthatóan beszélt, egyaránt meggyőzött minket arról, hogy valami nagyon értékeset tartunk a kezünkben. Hittük: kincsre bukkantunk; igen, úgy éreztük, maga az Igazság tárul fel a lapokon." Jane Roberts és Seth Jane Roberts a 60-as években egy New York állambeli kisvárosban, Elmirában élt, egy művészeti galériában dolgozott, és szabad idejében írással foglalkozott. Novelláit, verseit kis példányszámú folyóiratok közölték, még kötete is megjelent. A szellemvilág nemhogy nem érdekelte, nem is hitt benne. Következésképp álmában sem jutott volna eszébe, hogy egy szép őszi napon médiummá válik , és épp őrajta keresztül szólal meg egy ismeretlen dimenzió legrokonszenvesebb szellem-egyénisége. A szellem Sethnek nevezte magát, és Jane testét használta közlései eszközéül (Jane Roberts: "...leküzdhetetlen késztetést éreztem, hogy a szavakat hangosan is kimondjam, és egy hónap sem telt el, amikor transzállapotban Sethként kezdtem beszélni..). Azt, hogy Seth miért éppen Janet választotta, a legfontosabb könyvéből kiderül, amelyet Seth 1970 és 1971 között “diktált le”. Kapcsolatuk körülbelül húsz esztendőn át tartott, egészen Jane Roberts 1984-ben bekövetkezett haláláig. Az asszony kezdetben természetesen hitetlenül, sőt rémülten észlelte paranormális képességét, és módszeresen, tudományos igénnyel igyekezett elemezni, rendszerezni mindazt, ami vele történik. Jane Roberts a műveltségén extrém módon túlmutató információkat adott át, amelyek semmiképp nem származhattak az írónőtől. Seth közléseit Jane férje, Robert Butts festőművész jegyezte le, vagy vette magnóra, és a Seth-szövegek alapján számos könyv jelent meg. Seth szavait Jane tolmácsolásában azonban nemcsak a férj hallotta, mivel jónéhány ülésre másokat is meghívtak. Ilyenkor gyakran megtörtént, hogy Seth a hallgatókat is megszólította és kommunikált velük, számos kérdésükre válaszolva. Ezekből megdöbbentő módon kiderült, hogy Seth jónéhányuk múltját, kapcsolatait, sőt ‘előző életét’ is ismeri. Seth nemcsak a kommunikációjával, hanem más módon is bizonyítékát adta, hogy nem Jane tudatalattija, hanem attól független személyiség, extrém képességekkel felvértezve. Előfordult például, hogy Jane a transzállapotában testenkívüli élményt is átélt a tolmácsolással párhuzamosan, így egyszerre volt két helyen. Seth egy alkalommal pélául "elküldte" Jane-t Kaliforniába egy testvérpár otthonába. Jane úgy érezte, hogy a testét elhagyva a kiválasztott helyen a levegőben lebeg, és mindent lát maga alatt, a környéket, a házat és a szobákat. Seth eközben Jane és Rob lakásában a férjnek (Robert Butts) közvetítette az ott ülő Jane száján keresztül, hogy Jane mit lát Kaliforniában. Később a fivérek tanúsították, hogy Seth pontosan írta le otthonukat és környékét, holott Seth vagy ötezer kilométerre tőlük, a New York állambeli Elmirában beszélt Jane-en keresztül. “Robert elküldött egy példányt az ülés jegyzőkönyvéből a testvéreknek. Ők magnószalagon válaszoltak: a felvételen kiértékelték az információt. Később aláírtak egy nyilatkozatot is, amely megtalálható az archívumunkban. Seth leírása a házukról minden ponton helyes volt, beleértve a környék és a tengerpart részleteit is… Ez az élmény ismét fölvetett egy sereg kérdést azzal kapcsolatban, vajon milyen viszony van Seth és énközöttem a testen kívüli élmények alatt. Alkalmasint ő van benne a testemben, amíg én kilépek belőle, de biztos, hogy ez erős leegyszerűsítés". (Seth megszólal) A fentieket erősíti egy neves pszichológus (Dr. Eugene Barnard, Észak-Karolinai Állami Egyetem) beszélgetése Seth -tel. Dr. Barnard - aki részt vett az egyik ülésen - utóbb kijelentette, hogy egy olyan személyiséggel vagy intelligenci- ával folytatott vitát, akinek ismeretei messze meghaladták az övét, és aki semmiképpen sem azonos Jane Roberts- szel. Tapasztalatait levélben leírta Jane könyvkiadójának. Seth világképe Niels Bohr , a zseniális kvantum - fizikus a múlt század ötvenes éveinek végén tudóstársa, a szintén Nobel díjas Wolfgang Pauli előadása után megjegyezte: „Mindnyájan egyetértünk abban, hogy az ön elmélete őrült. Abban a kérdésben azonban nem értünk egyet, elég őrült-e ahhoz, hogy esélye legyen arra, hogy igaz legyen." - Seth gondolatai viszont elég őrültek ahhoz, hogy igazak legyenek . Seth világképe gyökeresen eltér attól, amit a világról hiszünk, vagy tudni vélünk, - de a vallások több magyarázata mégis hasonlít erre, hiszen Seth szerint ez a világkép rejtett tudásként minden emberben megvan ( “tükör által homályosan - 1,2,3 ) , másrészt az ún. Beszélők mindezt egyszerűsítve már sokszor elmondták az emberiségnek, hogy emlékeztessék őket a belső tudásra (a legnagyobb vallásalapítók, így pl. Krisztus és Buddha is Beszélők voltak, kimagasló képességgel) . Ez részben a tudományra is érvényes: pl. az elméleti fizika sokvilág elmélete (elágazó univerzumok ), vagy David Bohm holografikus Univerum elmélete is bizonyos hasonlóságot mutatnak Seth világaival. A szellemvilággal való kapcsolattal foglalkozó szakirodalom azt tartja Seth tanításairól, hogy a hasonló eredetű közlések közül a legérthetőbbek, legvilágosabbak; egy összefüggő világképet kínál, amely vallások, filozófiák és tudományok feletti rendszert rajzol elénk. Seth, aki önmagát egy téren és időn kívül lakozó intelligenciának tartja, a közléseivel - mint már említettem - a létezésünkre rendkívül szokatlan magyarázatot, de minden eddiginél szélesebb perspektívát ad. Seth bölcsességről és mélyreható pszichológiai tudásról tanúskodó szavai az emberiséget év- ezredek óta foglalkoztató, nagy témákról szólnak; magyarázatot adnak a teremtés, az élet, a halál, az egészség és betegség, a bűn és az igazság, a lélek halhatatlansága, a reinkarnáció, a vallás, a tudomány, a háború, az erőszak, a félelem, a szeretet kérdéseire. A Seth-szövegek gondolatmenete és a belőlük kirajzolódó világkép összefüggő és elfogadható, ráadásul - bizonyos értelemben - derűs és vigasztaló is. Ezzel együtt egyes információit nem érezzük teljesnek, amelyek az általa is jelzett kommuni- kációs nehézségek, és szemléleti korlátaink miatt új kérdéseket szülnek ( Seth magyarázatai felénk kissé hasonlók ahhoz, mintha mi a vándorló hangyáknak próbálnánk elmagyarázni az El Camino zarándokút lényegét). (Jane Roberts: ..Nem állítom, hogy birtokunkban volna az igazság bármely sarokköve, azt a benyomást sem szeretném kelteni, mintha visszafojtott lélegzettel várnánk az évezredek mélyéről tisztán feltörő titkok előbukkanását. Annyit azonban tudok, hogy minden ember hozzáférhet az intuitív tudáshoz, és bepillanth at a belső valóságba. Ebben az értelemben mindannyiunkhoz beszél a világmindenség. A mi esetünkben a Seth-ülések jelentik a keretet, amelyben ez a kommunikáció végbemegy"). Seth alapvető gondolatait a következő oldalon próbálom bemutatni.
.
AZ EMBERNEK NEM ÉRTENIE, HANEM ÉLNIE KELL AZ ÉLETET?

Kreatív Tudat

7. Lélek - Seth 1

(a képek nagyíthatók, egyesekben szöveggel )
> 2. RÉSZ > 2. RÉSZ
“MERT MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PE- DIG SZÍNRŐL SZÍNRE;”
(a képek nagyíthatók, egyesekben szöveggel )