A vallásokról. Mielőtt továbbmész, érdemes elolvasnod a szorosan kapcsolódó előzményeket: DOCTOR WHO / Vallás1 - Vallás2 - Vallás3). Seth szerint a vallások tartós igazságmagvak köré épültek, és a jelképeket a belső Én (a lélek bennünk megnyilvánuló része) választotta meg. Az idő múlásával azonban sok fontos fogalom elveszett – a gyakorlati módszerekre tevődött a hangsúly: a szabályok érthetőek maradtak, de az okok feledésbe merültek. - Seth azt is mondta, hogy Isten ideája minden (valóság)rendszerben úgy jelenítette meg önmagát, hogy az ott lakók számára érthető legyen. Véleményem szerint Seth világképe az Univerzum sajátos szellemi magyarázataként nem ellentétes a vallások pozitív tanításaival, sőt, azoknak mélyebb értelmezést adhat : ha megpróbáljuk az életünket, szokásainkat, hiedelmeinket szellemi mozgatórugónk tudatában esetenként egy komplex spirituális szemüvegen keresztül nézni , és ha lehet, a magatartásunkat alapállásból jóindulattal (esetenként szeretettel) át szőni, segíthet az életünk tudatosabb átélésében, - abban, hogy kapcsolatainkat intelligensebben kezeljük. -- Ez nem megy magától, sok tanulás az ára. A fenti tanácsok tömeges megfogadása ugyanakkor a mai világunkban igencsak valószínűtlen. Vörösmarty szerint az "emberfaj sárkányfog-vetemény", Eckhart Tolle pedig ezt mondja az új Föld c. könyvében: “Ha az emberi elme struktúrái változatlanok maradnak, akkor végül újra és újra alapvetően ugyanazt a világot, ugyanazokat a gonoszságokat, ugyan- azt a működészavart teremtjük újra.” - A Dalai láma spirituális forradalmat sürget, a kereszténység lényegében ugyan- ezt mondja. "..Egy spiritualitásra, emberi kapcsolatokra nyitottabb világ segíthet kilábalni a bajból." (Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát). - Talán egy világméretű megrázkódtatás kell ahhoz, hogy ezek a kívánságok megvalósuljanak.

Seth néhány gondolata a vallásokról, “MINDEN LÉTEZŐ”-ről és a Lelkekről

.
4. RÉSZ < 4. RÉSZ <
-
> 6. RÉSZ > 6. RÉSZ
© þ thorny question

Kreatív Tudat 2

Lélek - Seth 5

Ha nem hiszel a Seth könyveknek, vagy nem vagy vallásos, az előbbieket akkor is megvalósíthatod: jó erkölcs hiányában a társadalmakat a széttartó erők zsákutcába vezetik. Ha vallásos vagy, a ,,jó szív” vezéreljen, mert az pozitív erőt, belső békét, vigaszt és társakat adhat. Ha nem vagy vallásos, próbálj alapállásból jóindulatú lenni, tolerálva a ,,jó szív” vallásait is.
“Minden Létező”-ről és a lelkekről. Minden Létező a maga természetéből adódóan meghaladja a tevé- kenység, a tudat, a valóság minden dimenzióját, miközben része mindegyik- nek. Minden arc mögött egyetlen arc rejtőzik, de ez nem azt jelenti, hogy az egyes ember arca nem a sajátja. Isten tehát mindenekelőtt teremtő, és nemcsak a fizikai világegyetem terem- tője, hanem a lehetséges létezések végtelen változatosságának teremtője: sokkal nagyobb tehát, mint a tudósaitok által ismert fizikai univerzum. Nem is olyan egyszerű a történet, hogy elküldte a fiát élni és meghalni egy apró bolygóra... Isten több, mint az általa teremtett összes lehetséges valóságrendszer együttese de mégis benne van mindegyikben, kivétel nélkül. Benne van tehát minden egyes férfiban és nőben. Benne van ugyanígy minden egyes pókban, árnyék- ban, békában… Istent csak megtapasztalni lehet, és saját létezésetek által meg is tapasztal- játok Őt, akár tudtok erről, akár nem. Isten azonban nem férfi és nem is nő, a hímnemű személyes névmást csak kényszerűségből használom. Kikerülhetetlen igaság, hogy Isten a ti fogalmaitok szerint nem emberi, és a ti fogalmaitok szerint nem is személyiség. A személyiségről alkotott ideáitok túlságosan korlátozottak ahhoz, hogy ma- gukba foglalják az Ő sokdimenziós létezésének megszámlálhatatlan oldalát. Másfelől azonban Isten is ember, amennyiben minden egyes ember részét ké- pezi, és mérhetetlen létezésében Neki is van emberi ideaképe, amelyhez vi- szonyulni tudtok. A szó szoros értelmében testté lett, és közöttetek jár, hiszen Ő alkotja a ti testeteket, és Ő adja az energiát, amely életerővel és érvényességgel ruházza fel a ti egyedi sokdimenziós lényeteket , amely aztán saját ideá- itoknak megfelelően formálja ki anyagi képmásotokat. Tehát ennek az egyedi, sokdimenziós Énnek, vagyis a léleknek is örök érvényessége van . Minden Létező energi- ája, felfoghatatlan vitalitása tartja fenn, Tőle kapja energiáját és folyamatosságát. El sem lehet pusztítani tehát ezt a ti belső Éneteket, sem megsemmisíteni. Osztozik Minden Létező összes képességében. Teremtenie kell tehát, miként Ő is teremtetett, mert ez a létezés összes dimenziója mögött rejlő nagy adomány : Minden Létező forrásának túláradása." -- ( Seth könyve : A lélek örök érvényessége.)
"Tulajdonképpen minden dolog ugyanannak az Egynek más és más megjelenése. Maszkja." (Hamvas Béla) A műfaj történetében szerintem mérföldkő E. F. Russell rövid sci-fi novellája 1956-ból...
Nézd meg az alábbiakat is: mit mondanak a keleti vallások, Hamvas Béla, Orosz István, Eckhart Tolle, René Magritte, Eckhart mester, David Bohm - vagy a neves SciFi író, E. F. Russell minderről
a KAPCSOLATOK 1 oldalon,
és egy SciFi novella a KAPCSOLATOK 2 -ben.
- "A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.” - "Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat." - Minden vallás, művészet és tudomány egyazon fának a különböző ágai. Ezeknek a törekvéseknek a célja az ember életének megnemesítése, a pusztán fizikai létezésből való kiemelése és az egyén elvezetése a szabadsághoz”. (A.Einstein)
(a képek nagyíthatók, bennük szöveggel )