Lorem Ipsum

Seth létmagyarázata A mi világunkban “tükör által homályosan” látunk ""A tudomány nemcsak összeegyeztethető a spiritualitással, hanem a spiritualitás mélységes forrása... Az a felfogás, hogy a tudomány és a spiritualitás valahogyan kizárják egymást, rossz szolgálatot tesz mindkettőnek." (Carl Sagan) "Minden igazság három stádiumon megy keresztül: Először kinevetik, Majd erőteljesen ellenzik, végül pedig mint maguktól értetődő dolgokat fogadják el őket.” (Arthur Schopenhauer) Az élet nagy kérdései. “Mi értelme van egy ilyen, szinte megfoghatatlan valamivel foglalkozni, mint a Világegyetem? Különösen ma, amikor az embert a posztmodern világ a végsőkig kifacsarja, beszippantja, a mindennapi gondokhoz láncolja?“ (Grandpierre Attila írásai / A Világegyetem mindnyájunkat érintő, megfejtetlen talányai). Santayana is azt mondja, hogy az embernek nem értenie, hanem élnie kell az életet (az em- berek többsége is így gondolja), én azonban a megértését legalább olyan fontosnak tartom. Seth könyvek. Amikor rábukkantam ezekre a könyvekre és a számomra fontos seth.hu honlapra, úgy éreztem, hogy ezek majdnem teljesen "összeragasztották" a puzzle darabjait, és létezésünk legvalószínűbb magyarázatát adják, - és nem a TV jóslás színvonalán (utóbbit a jobboldali videón láthatod). > Hasonló érzésről számolnak be a seth.hu szerzői a honlapjuk régi bevezetőjében: "Jó pár év telt már el azóta, hogy belekezdtünk az első Seth-könyv magyar fordításának olvasásába. Seth könyve: a lélek örök érvényessége óriási hatást gyakorolt ránk. Jane Roberts kutató, kritikus hozzáállása, a Seth-szövegek összetettsége és gondolati gazdagsága, a nézőpont mélysége, melyből kiindulva Seth szemmel láthatóan beszélt, egyaránt meggyőzött minket arról, hogy valami nagyon értékeset tartunk a kezünkben. Hittük: kincsre bukkantunk; igen, úgy éreztük, maga az Igazság tárul fel a lapokon." Azt, hogy a valóságnak lehet egy magasabb szintje, amire nézve a tudomány és a spiritualitás ugyanannak a dolognak különböző oldalait képviselik, a DOCTOR WHO oldalakon próbáltam bemutatni, - ez a nézet a spirituális SETH könyvek olvasása- kor vált igazán erőssé bennem. Ezek a létezésünkre rendkívül szokatlan magyarázatot, de minden eddiginél szélesebb perspektívát adnak, - talán téged is érdekelnek a bennük lévő, ELSŐ LÁTÁSRA ABSZURD infók. - Ennek kapcsán néhány előzetes gondolat: Spirituális / szkeptikus nézetek. "...A spirituálisan gondolkodók szerint a világnak vannak az érzékszerveink számára rejtett dimenziói és összefüggései, amelyek ugyanolyan erős hatással lehetnek létünkre, mint a környezetünk érzékelhető része. A spirituális világnézeteket követők vallják, hogy az élet több kell hogy legyen, mint a természet véletlen egyszeri és megismételhetetlen játéka. Vallási hovatartozástól függetlenül szerintük a világot egy magasabb rendező elv, egy ember felett álló kozmikus törvény, erő (dharma, Isten stb.) irányítja. És míg a materialista szemléletű tudósok elsősorban természeti és fizikai törvények érvényesülése szerint értelmezik a világot, a spirituális irányzatok szerint ez a világrend nem személytelen és nem lehet pusztán mechanikusként értelmezni... A spiritualitás nem feltétlenül áll ellentétben a tudományos kutatásokkal, de ez a világnézet metafizikai alapokon nyug- szik - nem keresi végtelenül a dolgok tudományos részleteit...( Wikipédia ). --- Ezzel szemben a tudományos szkepticizmus tudományos vagy gyakorlati állásfoglalás, amelyben olyan állítások igazságtartalmát kérdőjelezik meg, amelyeket nem igazol a tudományos módszer. Létezik filozófiai szkepticzmus is, bővebb infót itt is a Wikipédiában találsz. ”..Az Ősrobbanás, vagy az élőlényekben megfigyelhető egységesen balra rendezett fehérjemolekulák körüli el- lentmondások ugyanúgy tisztázatlanok mint a „négyes számredszerben íródott DNS „programozójának” kiléte. - Ezek a kérdések számtalan tudóst késztetnek arra, hogy  nyitottabban kezeljék a vallást, vagy a spiritualitást.” (Wikipédia). A f entiek kapcsán meg kell jegyezni, hogy napjainkban fokozódó sebességgel terjednek az áltudományok, tévtanok , vagy létesülnek vallási szekták , amelyekkel szemben a tudomány, és a vallások / egyházak is megpróbálnak harcolni, gyakran sikertelenül. - Annyi bizonyos, hogy napjaink információ-burjánzásában bizonyos ‘igazságokat” óvatosan kell kezelni, - elfogadásukhoz megfelelő műveltség és látókör szükséges, ami meglehetősen leszűkíti a nagyjából helyesen mérlegelők körét. A Seth anyag jónéhányunk szerint nemhogy nem tartozik a fenti negatív csoportba, hanem a spirituális irodalom egyedi, kiemelkedő darabja. Ez az egyetlen “metafizikai életmű”, ami helyet kapott a Yale Egyetem archivumában, és két könyv a Magyar Elektronikus Könyvtárban ( MEK ) is megtalálható. Ha félreteszed az előítéleteidet, már csak szellemi kalandként is érdemes továbbmenned: létezésünk rendkívül elgondolkodtató magyarázatával találkoz- hatsz. - A Seth könyvek sokunk szerint alkalmasak arra, hogy kinézzünk az Univerzumnak nevezett 'Elvarázsolt kastélyból’ , és hihető információka t kapjunk az életünk valódi természetéről. Jane Roberts és Seth Jane Roberts a 60-as években egy New York állambeli kisvárosban, Elmirában élt, egy művészeti galériában dolgozott, és szabad idejében írással foglalkozott. Novelláit, verseit kis példányszámú folyóiratok közölték, még kötete is megjelent. A szellemvilág nemhogy nem érdekelte, nem is hitt benne. Következésképp álmában sem jutott volna eszébe, hogy egy szép őszi napon médiummá válik , és épp őrajta keresztül szólal meg egy ismeretlen dimenzió legro- konszenvesebb szellem-egyénisége. Ez a sze llemi entitás (lény) Sethnek nevezte magát, és Jane testét használta közlései eszközéül (Jane Roberts: "...leküzdhetetlen késztetést éreztem, hogy a szavakat hangosan is kimondjam, és egy hónap sem telt el, amikor transzállapotban Sethként kezdtem beszélni. .). Azt, hogy Seth miért éppen Janet választotta, a legfontosabb könyvéből kiderül, amelyet Seth 1970 és 1971 között “diktált le”. Kapcsolatuk körülbelül húsz esztendőn át tartott, egészen Jane Roberts 1984-ben bekövetkezett haláláig. Az asszony kezdetben természetesen hitetlenül, sőt rémülten észlelte paranormális képességét, és módszeresen, tudományos igénnyel igyekezett elemezni, rendszerezni mindazt, ami vele történik. Ha elolvasod Jane-ről a fentieket, majd legalább az előbb említett Seth könyvet , - és azt is figyelembeveszed, hogy Jane szinte egész életében folyamatosan kritikus hozzáállással illette a Seth-jelenséget, - rájössz arra, hogy médiumként a műveltségén extrém módon túlmutató információkat adott át, amelyek semmiképp nem származhattak tőle. Ez azért is valószínűtlen, mert transzállapotban nem volt önmaga, és a hallgatósághoz intézett hosszú magyarázatait, a párbeszédekben vagy vitákban kimondott szövegeit is csak utólag volt képes értelmezni férje kéziratából. Seth közléseit Jane férje, Robert Butts festőművész jegyezte le, vagy vette magnóra, és a Seth-szövegek alapján számos könyv jelent meg. Seth szavait Jane tolmácsolásában nemcsak a férj hallotta, mivel jónéhány ülésre másokat is meghívtak. Ilyenkor gyakran megtörtént, hogy Seth a hallgatókat is megszólította és kommunikált velük, számos kérdésükre válaszolva. Ezekből megdöbbentő módon kiderült, hogy Seth jónéhányuk múltját, kapcsolatait, sőt ‘előző életét’ is ismeri, amit az érintettek is elismertek / felismertek, még a szkeptikus hallgatók is. Seth nemcsak a kommunikációjával, hanem más módon is bizonyítékát adta, hogy nem Jane tudatalattija, hanem attól független személyiség, extrém képességekkel felvértezve. Előfordult például, hogy Jane a transzállapotában testenkívüli élményt is átélt a tolmácsolással párhuzamosan, így egyszerre volt két helyen. Seth egy alkalommal pélául "elküldte" Jane-t Kaliforniába egy testvérpár otthonába. Jane úgy érezte, hogy a testét elhagyva a kiválasztott helyen a levegőben lebeg, és mindent lát maga alatt, a környéket, a házat és a szobákat. Seth eközben Jane és Rob lakásában a férjnek (Robert Butts ) közvetítette az ott ülő Jane száján keresztül, hogy Jane mit lát Kaliforniában. Később a fivérek tanúsították, hogy Seth pontosan írta le otthonukat és környékét, holott Seth vagy ötezer kilométerre tőlük, a New York állambeli Elmirában beszélt Jane-en keresztül. “Robert elküldött egy példányt az ülés jegyzőkönyvéből a testvéreknek. Ők magnószalagon válaszoltak: a felvételen kiértékelték az információt. Később aláírtak egy nyilatkozatot is, amely megtalálható az archívumunkban. Seth leírása a házukról minden ponton helyes volt, beleértve a környék és a tengerpart részleteit is… Ez az élmény ismét fölvetett egy sereg kérdést azzal kapcsolatban, vajon milyen viszony van Seth és énközöttem a testen kívüli élmények alatt. Alkalmasint ő van benne a testemben, amíg én kilépek belőle, de biztos, hogy ez erős leegyszerűsítés" . (Seth megszólal ) A fentieket egy neves pszichológus (Dr. Eugene Barnard, Észak-Karolinai Állami Egyetem) is megerősítette. Dr. Barnard - aki részt vett az egyik ülésen - utóbb kijelentette, hogy egy olyan személyiséggel vagy intelligenciával folytatott vitát, akinek ismeretei messze meghaladták az övét, és aki semmiképpen sem azonos Jane Roberts- szel. Tapasztalatait levélben leírta Jane könyvkiadójának. Jan e Roberts személye nem egyedülálló . Itt talán érdemes megemlíteni az amerikai tisztánlátó, misztikus, spirituális gyógyító Edgar Cayce -t (1877-1945), aki tisztánlátó közléseit módosult tudatállapotban, jegyzőkönyvvezető jelenlétében tette. Negyvenhárom év alatt harmincezer ilyen dokumentált eset maradt fenn. Elsősorban betegeknek adott pontos képet betegségükhöz, és gyógymódot, illetve gyógyszereket ajánlott hipnotikus álomba merülve. A diagnózis és terápia az esetek kilencven százalékában helyesnek bizonyult. Soha nem tanulta az orvoslást, a tudósok, orvosok megvizsgálták, és nem találtak tudományos magyarázatot a jelenségre. Soha nem kereste a népszerűséget, nem a pénz hajszolásáért tevékenykedett . Seth világképe Niels Bohr , a zseniális kvantum-fizikus a múlt század ötvenes éveinek végén tudóstársa, a szintén Nobel díjas Wolfgang Pauli előadása után megjegyezte: „Mindnyájan egyetértünk abban, hogy az ön elmélete őrült. Abban a kérdésben azonban nem értünk egyet, elég őrült-e ahhoz, hogy esélye legyen arra, hogy igaz legyen." - Seth gondolatai viszont elég őrültek ahhoz, hogy igazak legyenek. Seth világképe gyökeresen eltér attól, amit a világról hiszünk, vagy tudni vélünk, - de a vallások több magyarázata mégis hasonlít erre, hiszen Seth szerint ez a világkép rejtett tudásként minden emberben megvan, másrészt az általa elmondottakat az ún. Beszélők egyszerűsítve átadták már korábban, más korokban, más helyeken, nemzedékeken és évszázadokon keresztül ( Krisztus és Buddha a legnagyobb Beszélők voltak, földöntúli képességgel) . Seth mondanivalója erősen leegyszerűsítve: a létünk alapja egy kreatív szellemi birodalom, ahol az Univerzum - mondhatjuk "Elvarázsolt kastélynak" is - a teremtett világoknak csak egyike, amelyből nem igazán látunk ki. Pál apostol is úgy fogalmaz, hogy a mi világunkban a látásunk valójában tükör által homályos látás - lásd a lenti dias ort. (Megj.: a régi csiszolt fémtükrök az oxidáció miatt hamar homályossá váltak). A hasonlóság részben a tudományra is érvényes: az elméleti fizika sokvilág elmélete (elágazó univerzumok ), vagy pl. David Bohm holografikus Univerzum elmélete is hasonló elemeket mutat Seth világaival. A szellemvilággal való kapcsolattal foglalkozó szakirodalom azt tartja Seth tanításairól, hogy a hasonló eredetű közlések közül a legérthetőbbek, legvilágosabbak; egy összefüggő világképet kínál, amely vallások, filozófiák és tudományok feletti rendszert rajzol elénk. Seth, aki önmagát egy téren és időn kívül lakozó intelligenciának tartja, a közléseivel - mint már említettem - a létezé- sünkre rendkívül szokatlan magyarázatot, de minden eddiginél szélesebb perspektívát ad. Seth bölcsességről és mélyreható pszichológiai tudásról tanúskodó szavai az emberi- séget évezredek óta foglalkoztató, nagy témákkal foglalkoznak: a teremtés, az élet, a halál, az egészség és betegség, a bűn és az igazság, a lélek halhatatlansága, a reinkarnáció, a vallás, a tudomány, a háború, az erőszak, a félelem, a szeretet kérdéseivel. A Seth -szövegek gondolatmenete és a belőlük kirajzolódó világkép összefüggő és elfogadható, ráadásul - bizonyos értelemben - derűs és vigasztaló is. Ezzel együtt egyes információit nem érezzük teljesnek , amelyek az általa is jelzett kommunikációs nehézségek, és szemléleti korlátaink miatt új kérdéseket szülnek ( Seth és közöttünk óriási a mentális különbség , így a magyarázatai felénk kissé hasonlók ahhoz, mintha mi a vándorhangyáknak próbálnánk elmagyarázni az El Camino zarándokút lényegét). Seth alapvető gondolatait a következő oldalon próbálom bemutatni, vegyél egy mély lélegzetet
.
AZ EMBERNEK NEM ÉRTENIE, HANEM ÉLNIE KELL AZ ÉLETET?

Kreatív Tudat 2

Lélek - Seth 1

> 2. RÉSZ > 2. RÉSZ
(a képek nagyíthatók, egyesekben szöveggel )
© þ thorny question
Mielőtt belevágsz a témába, érdemes megnéz- ned a halálközeli élmények ( HKÉ , angolul Near- Death Experience, NDE ) oldalt. Ezek olyan rendkívüli emberi tapasztalatok, melyekről a klinikai halálból visszatért személyek számol- nak be egy másik világról.
"MERT MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL- SZÍNRE; MOST RÉSZ SZERINT VAN BENNEM AZ ISMERET, AKKOR PEDIG ÚGY ISMEREK MAJD, A MINT ÉN IS MEGISMERTETTEM.” (Biblia, Pál apostol 1. levele a Korinthusiakhoz, 13. rész).