.

Seth könyvek és az ezoterikus irodalom

Kreatív Tudat

5d. Lélek - Seth 4

Seth könyvek. Az újabb ezoterikus művek nagy része szerintem a Seth anyag a “second hand” vál- tozata. Egyébként már Jane Roberts életében felléptek a Seth-majmolók („Seth mi- mics”, ahogy Jane nevezte). Eckhart Tolle minderről így ír: "Egyesek ugyanis képesek arra, hogy miután elolvastak 50 spirituális témájú könyvet, maguk is írjanak egyet, miután magukba szívták a fogal- makat, remekül át tudják azokat rendezni. Akár valamilyen új módszert is kitalálhatnak, ilyen-olyan nevet adva neki, s a dolog eredeti újdonságnak tűnik. Ám hiányzik belőle az az elevenség, ami csak akkor lelhető fel, ha az írás egy speciális tudatállapotból szár- mazik." Ugyanakkor az, hogy ilyen művek sorozatban jelennek meg, azt is mutatja, hogy az emberek igénylik a vallásokon és a tudományon túlmutató létmagyarázatot, - másfelől viszont a témával visszaélő önjelölt “mindenttudók”, vagy a jó- szándékú, de féligazságokat továbbító tájékozatlan informátorok miatt ezeket a műveket sokan szélhámosságként könyvelik el. Egy biztos, igazságtartalmukról csak megfelelő műveltséggel és látókörrel lehet véleményt mondani, ami valószínűleg leszűkíti a nagyjából helyesen mérlegelők körét. Természetesen az ilyen könyvek között is lehetnek színvonalas művek, de ahhoz, hogy mérlegre tegyük őket, előbb érdemes elolvasni a fent ajánlott Seth anyagot.
OLVASS EL LEGALÁBB EGY SETH KÖNYVET, HOGY ÖNÁLLÓ VÉLE- MÉNYT ALKOTHASS. AZ ÚJABB EZOTERIKUS MŰVEK NAGY RÉSZE EZEK “LENYÚLÁSA”.
© þ thorny question
3. RÉSZ < 3. RÉSZ <
(a képek nagyíthatók )
Mint azt már korábban említettem, értelmezésükhöz elő- ször a Seth könyve: A lélek örök érvényessége ( pdf epub) , utána a Seth megszólal c. könyv alapos és többszöri elol- vasását, továbbá a seth.hu honlap tanulmányozását aján- lom, esetleg a seth.hu szerzőinek bevezetőjét (a régi beve- zetővel a Prológussal) együtt). A seth.hu -n elolvashatod a megjelent könyvek listáját rövid ismertetőjükkel , egyeseknél a tartalomjegyzéket is, vala- mint néhány, a témába vágó könyvre is rátalálhatsz, - egy kísérletet megér.